Hlavní stránka ] [ Historie klubu ] Chryzantémy ] Výstavy ] Fotogalerie ] Aktuality ] Odkazy ]

O historii klubu

Je velice zajímavé, že se našli lidé, kteří se dokáží po celý rok trpělivě věnovat chryzantémám a načasovat to nejlepší právě na konec října…  

Motto: Pěstování chryzantém pro radost a pro krásu

Klub Chryzantéma pracuje v Hlinsku již od roku 1983. Nejdříve pár jedinců, přímo nadšenců - jmenovitě pánové Flídr Josef a Hofman Rudolf - získávali své vědomosti v Klubu Chryzantéma v nedalekém Havlíčkově Brodě, kde se i svými prvními výpěstky prezentovali na jejich výstavě. Postupně se o pěstování chryzantém začalo zajímat více zahrádkářů, a tak v roce 1988 založili tito nadšenci svůj klub pod základní organizaci Praha a začali své pěstitelské výsledky prezentovat Hlinecké veřejnosti. Po rozpadu pražské organizace se v roce 1991 připojili k ZO ČZS v Hlinsku. Výstavy se uskutečňovaly každým rokem. První výstavka proběhla v roce 1988 ve vestibulu hlinecké spořitelny. Pravidelné Hlinecké výstavy se datují od roku 1988. Nejdříve se konaly v prostorách klubovny DTJ (první dvě výstavy), později v místní Sokolovně a v posledních 4 letech v sále Komorního divadla.

Zakládající členové na první výstavě v roce 1989Jak vznikla Česká výstava chryzantém? Když v Havlíčkově Brodě přestala organizace fungovat, rozhodli se hlinečtí pěstitelé ve spolupráci se ZO ČZS oslovit pěstitele v celé České republice a uspořádat tak českou výstavu chryzantém v Hlinsku. První česká výstava se uskutečnila v roce 1994. Tím máme vysvětleno, že v roce 2004 byla již XVI. Hlinecká a VIII. Česká výstava chryzantém v Hlinsku.

Aranžování výstav měl v plné režii přítel Šikl Ladislav, člen místní zahrádkářské organizace a aranžér svým povoláním. Když přítel Šikl opustil naše řady, rozhodli se místní pěstitelé uspořádat výstavu v jiném pojetí. Ukázat veřejnosti, že chryzantéma má mnohem víc možností použití než jen u příležitosti svátku zesnulých.

Podařilo se získat do našich řad pěstitelů a obdivovatelů těchto nádherných květů přítele Bolena Josefa – povoláním zahradník. Za jeho vydatné pomoci a díky jeho kolektivu aranžérů byla v roce 1997 uspořádaná výstava chryzantém nově a byla veřejností velmi dobře přijata. Návštěvní kniha se zaplnila nadšenými vzkazy a nadšenými a velmi kladnými hodnoceními. Přítel Bolen společně se skupinou aranžérek doslova vykouzlili nevšední aranžmá. Výstavu navštívilo 2 500 návštěvníků. Děti mají již tradičně na výstavu chryzantém vstup volný. Pravidelně totiž navštěvovaly hlinecké školy výstavy v rámci školní výuky. Nyní se situace v návštěvnosti místních škol poněkud změnila, a tak klub pořádá při příležitosti výstavy výtvarnou soutěž pro děti.Předseda našeho Klubu Chryzantéma - pan Bureš

Zajišťováním výstavy se zabývají všichni členové klubu po celý rok. Finanční náročnost výstavy je rok od roku vyšší, a proto se neobejdeme bez pomoci sponzorů. Nabízíme jim provedení reklamy při výstavě a při propagaci výstavy. Součástí výstavy je bulletin, ve kterém upozorníme vždy na něco nového nebo zajímavého v pěstování a aranžování chryzantém. Obsahuje i poděkování našim sponzorům.

Protože jsme jediný klub pěstitelů chryzantém při Českém zahrádkářském svazu, dostáváme finanční pomoc i od zahrádkářského svazu.

V posledních letech nám pomoc nabídla i městská radnice Hlinsko a prostřednictvím grantů máme pomoc i od města. V současné době má klub 17 členů. Členská základna nám stárne, přicházejí nemoci, a tak se uspořádání výstavy zajišťuje čím dál hůře. Klub stále přijímá nové členy, ale to zahoření a elán většině brzo vyprchá a své členství ukončí. Zůstávají opravdu jen ti opravdoví pěstitelé.

Pěstujte chryzantémy! Stanou se ozdobou vašich zahrádek a domovů!

A tady je kontaktní adresa na náš Klub Chryzantéma. V případě, že se chcete stát členy našeho klubu, můžete tam také nalézt registrační formulář.

Poslední aktualizace stránky: 06.03.2006 23:24